Call: +84 935 293 693
Mail: business@waygo.net

Waygo

Trang chủ /Kiến thức

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống lò hơi đốt GAS công suất 4.000 kg/h Cho Tập Đoàn Trường Hải

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống lò hơi đốt GAS công suất 4.000 kg/h

  • Lĩnh vực: Sản xuất bao bì
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Trường Hải
  • Địa điểm: Chu Lai, Quảng Nam