Call: +84 935 293 693
Mail: business@waygo.net

Chuyển đổi số công nghiệp

Trang chủ/Sản phẩm/Chuyển đổi số công nghiệp

Waygo - Tư vấn, chuyển đổi số các hệ thống điều khiển và giám sát công nghiệp

Đến những năm đầu tiên của thế kỷ 21, các hệ thống công nghiệp hiện đại vẫn mang đặc trưng của thế hệ công nghiệp 3.0, bao gồm các dây chuyền sản xuất tự động, các robot làm việc trong nhà máy giúp giảm tối thiểu nhân công, sai sót do con người và nâng cao đáng kể năng suất lao động.

Ngày nay, với sự phát triển của hàng loạt các công nghệ lõi (các công nghệ cơ bản được ứng dụng vào các công nghệ cụ thể mới), sự đổi mới sang hình thái sản xuất thông minh là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh trên một thị trường kết nối toàn cầu.

Các công nghệ lõi này chủ yếu bao gồm các công nghệ mới như: các công nghệ mới trong khoa học máy tính (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ đám mây, mô phỏng, các công nghệ trên nền tảng di động), công nghệ in 3D, IoT, RFID v.v...

Việc ứng dụng các công nghệ lõi kể trên vào các giải pháp cho các hệ thống công nghiệp sẽ giúp chuyển đổi hình thái sản xuất hướng đến số hóa hoàn toàn (chuyển đổi số), trong đó dữ liệu yếu tố trung tâm của hệ thống.

Một vài ví dụ cơ bản của việc ứng dụng này bao gồm:

 • Các hệ thống quan trắc tự động, có hệ thống cảm biến và thiết bị chấp hành phân tán và báo cáo dữ liệu về cơ sở dữ liệu tập trung qua kết nối không dây, sản sinh tập dữ liệu lớn
 • Các hệ thống sản xuất ứng dụng RFID để kiểm soát chất lượng, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm
 • Các hệ thống sản xuất cho phép chia sẻ dữ liệu với các đối tác từ xa thông qua các kết nối lên đám mây
 • Các hệ thống điều khiển mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ra các quyết định chính xác, tối ưu hơn
 • Các hệ thống sản xuất sản sinh ra tập dữ liệu lớn, qua đó ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo v.v... để phân tích tập dữ liệu này giúp ra các quyết định kinh doanh tối ưu
 • Các quy trình sản xuất kết tích hợp hệ cảm biến, thiết bị chấp hành điều khiển bằng các thuật toán cao cấp, kết nối và chia sẻ dữ liệu tập trung

Những ví dụ kể trên là một vài ứng dụng cụ thể mà Waygo có thể tư vấn và triển khai cho phía khách hàng theo hình thức "may đo" (tailor-made) từ việc khảo sát hiện trạng, các đặc điểm hệ thống sản xuất, tầm nhìn và các yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Bằng việc phối hợp nghiên cứu & phát triển công nghệ với một số đối tác công nghệ ngoài nước, Waygo đã phát triển một framework (hệ khung công nghệ) có tên Waygo Smart System 4.0 để ứng dụng các công nghệ lõi mới vào trong sản xuất công nghiệp.

Framework Waygo Smart System 4.0 gồm có các phân hệ cơ bản để:

 • Kết nối truyền thông các thiết bị chấp hành của hệ thống sản xuất như: biến tần, động cơ, cảm biến, bơm công nghiệp v.v... giúp giám sát vận hành từ xa
 • Điều khiển các thiết bị chấp hành trong hệ thống sản xuất bằng PLC, hoặc hệ thống nhúng, hoặc các thuật toán cao cấp, tùy theo điều kiện cụ thể về logic của quy trình
 • Hệ thống quan trắc tự động bằng hệ cảm biến phân tán, kết nối dữ liệu qua đám mây, phân tích tập dữ liệu lớn
 • Hệ thống quan trắc phát thải tự động, kết nối dữ liệu quan đám mây
 • Nền tảng dữ liệu đám mây tập trung
 • Hệ trình diễn (vizualize) dữ liệu
 • Hệ thống kiểm soát thiết bị 24/7 kiểu SCADA
 • Các hệ thống IoT công nghiệp
 • Tích hợp các phương pháp tiếp cận cao cấp thuộc ngành Trí tuệ nhân tạo (fuzzy logic, machine learning, deep learning v.v...) vào từng bài toán cụ thể trong sản xuất

Waygo sẽ phát triển các ứng dụng cụ thể cho từng khách hàng dựa trên lõi framework Waygo Smart System 4.0.

Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất dựa trên các công nghệ lõi mới sẽ đem lại nhiều lợi ích đối với hoạt động sản xuất và sản phẩm của mình. Điều này đặc biệt đúng đối với các quy trình sản xuất còn mang tính thủ công, hàm lượng công nghệ thấp trong khi sản phẩm đầu ra lớn, có giá trị.

Các lợi ích cơ bản bao gồm:

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, giảm hao hụt, giảm tỉ lệ sản phẩm lỗi
 • Nâng cao hiệu năng của toàn hệ thống sản xuất thông qua tính kết nối, chia sẻ dữ liệu
 • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong sản xuất như năng lượng, nhân công, nhiên liệu v.v...
 • Giảm giá thành sản xuất, tối ưu hóa lợi nhuận
 • Nâng cao tính ổn định, chính xác của hệ thống sản xuất thông qua việc sử dụng cảm biến, mạng lưới trang thiết bị kết nối dữ liệu, phát hiện sớm vấn đề trước khi xảy ra, khắc phục trước khi sự cố xảy ra
 • Dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành sẵn có giúp chủ doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn
 •  

Trừ những hệ thống sản xuất đã tiến hành chuyển đổi số tương đối toàn diện, hầu như tất cả các cấp độ sản xuất đều có thể hưởng lợi trực tiếp từ việc chuyển đổi số:

 • Các quy trình sản xuất chủ yếu vận hành thủ công, giám sát theo ca, kíp công nhân, hàm lượng tự động hóa thấp
 • Các hệ thống vận hành nửa tự động, trong đó quy trình công việc, đo lường, kiểm đếm vẫn phụ thuộc nhiều vào con người
 • Các hệ thống tự động chưa kết nối dữ liệu phục vụ việc chia sẻ, phối hợp, chẩn đoán, xử lý sự cố, nâng cao hiệu năng
 • Các dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu có dữ liệu cục bộ nhưng chưa kết nối, chia sẻ, phân tích dữ liệu về hiệu năng, tiêu thụ nhiên liệu, lỗi hệ thống v.v...

Vui lòng liên hệ với Waygo nếu bạn muốn cải thiện hệ thống sản xuất của mình.