Call: +84 935 293 693
Mail: business@waygo.net

Waygo

Trang chủ /Kiến thức

Khảo sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng Lò Hơi của Waygo tại nhà máy Betrimex Bến Tre

  • Thời gian: 10h ngày 7/4/2022
  • Địa điểm: Nhà Máy Betrimex - Bến Tre
Chuyến đi khảo sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình Lò Hơi của Waygo tại nhà máy khách hàng Betrimex ở Bến Tre.
 
---------- ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ----------
CÔNG TY CỔ PHẦN WAYGO
Địa chỉ: 02 Tân An 1 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu - Đà Nẵng
Email: business@waygo.net
Hotline: 0935.293.693