Call: +84 935 293 693
Mail: business@waygo.net

Waygo

Trang chủ /Kiến thức

Team Marketing Waygo Cùng Tham Gia Buổi Sinh Hoạt Chung Với Ban Giám Đốc

  • Thời gian:  28/5/2022
  • Địa điểm: Quán Ăn 

Team Marketing cùng ban giám đốc tham gia sinh hoạt ăn uống đồng thời chia sẻ các ý tưởng mới trên tinh thần cởi mở vui vẻ cho hoạt động Sales & Marketing trong Quý tiếp theo.

---------- ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ----------
CÔNG TY CỔ PHẦN WAYGO
Địa chỉ: 02 Tân An 1 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu - Đà Nẵng
Website: www.waygo.net
Mail: business@waygo.net
HOTLINE: 0935.293.693