Call: +84 935 293 693
Mail: business@waygo.net

Waygo

Trang chủ /Kiến thức

Meeting Gặp Gỡ Và Trao Đổi về Cơ Hội Hợp Tác Giữa Waygo và Viettel Construction

  • Thời gian: 14h ngày 02/5/2022
  • Địa điểm: Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Waygo
Meeting Gặp Gỡ Và Trao Đổi về Cơ Hội Hợp Tác Giữa Waygo và Viettel Construction, trên cơ sở đối tác hợp tác trong thời gian sắp tới hai bên đã cùng nhau chia sẻ các giải pháp, thế mạnh để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các dự án mới.
 
---------- ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ----------
CÔNG TY CỔ PHẦN WAYGO
Địa chỉ: 02 Tân An 1 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu - Đà Nẵng
Email: business@waygo.net
Hotline: 0935.293.693