Call: +84 935 293 693
Mail: business@waygo.net

Waygo

Trang chủ /Kiến thức

Buổi gặp gỡ thân mật giữa Waygo và Đại diện mảng IoT Công Nghiệp của nhà máy Foxconn

  • Thời gian: 9h ngày 1/4/2022
  • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Buổi gặp gỡ thân mật giữa Waygo với đại diện mảng IoT Công Nghiệp của nhà máy Foxconn, đại diện hai công ty đã có một buổi chia sẻ kiến thức cũng như thông tin lĩnh vực hoạt động để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.